صعود به ارتفاعات پریشان

سه نفر از  کوهنوردان (قروه، سنندج و قروه)  طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به ارتفاعات پریشان صعود نمودند

به جهت ورود سامانه بارشی و صاعقه در ارتفاعاتتا پناهگاه صعود کردند.

روایط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه
تاریخ اجرای

بیشتر بخوانید