سنگنوردی در زرده سنگر و پاکسازی آبشار سنگین آباد

۸ نقر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول بر روی دیواره زرده سنگر تمرین سنگنردی نمودند سپس مسیر آبشار سنگین آباد را از زباله پاکسازی کردند.

زرده سنگر

زرده سنگر

آبشار سنگین آباد

بیشتر بخوانید
دریا باش….

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
صعود واقعی هنرپیشه‌ها به «اورست»

بارها پیش آمده که هنرپیشه‌ها در نقش کوه‌نوردان؛ اقدام به حضور در صحنه‌های ساختگی فیلم‌های کوه‌نوردی ‌می‌نمایند تا در مثال “اورست” را صعود کنند … اما روز ۲۱ می نخستین صعود واقعی یک هنرپیشه به اورست محقق شد و “نیشا آدیکاری” Nisha Adhikari هنرپیشه زن

بیشتر بخوانید