سقوط یک سنگنورد در اثر باز شدن گره

بار دیگر سقوط یک سنگنورد و اینبار به دلیل سهل انگاری در نصب گره به صندلی صعود، موجب مرگ وی گردید.دیوید روتمن سنگنورد ۷۳ ساله بدلیل آنچه کارشناسان عنوان نموده اند، باز شدن گره بولینش در منطقه وارهاوس در گلوچستر حدود ۹ متر سقوط کرد

بیشتر بخوانید