صعود به ارتفاعات پریشان به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن

به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن ۱۰ نفر از اعضای هیئت و گروه کوهنوردی قاجر به همراه ۴ نفر از اعضای گروه رها از اصفهان، در صعودی مشترک به ارتفاعات پریشان در جنوب قروه نمودند. گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید.. 


بیشتر بخوانید