گزارش مختصر تیم اعزامی هیئت کردستان در صعود به مراپیک و بارونتسه

به گزارش فدارسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی: سید واسع سید موسوی از اعضای تیم هیئت کردستان گزارش مختصری را همراه عکس از صعود اخیرشان به قله “مراپیک” به ارتفاع ۶۶۵۴ متر و “بارونتسه” به ارتفاع ۷۱۲۹ متر در مهر و آبان ۹۰ ارائه کرده است

بیشتر بخوانید