گزارش مختصر تیم اعزامی هیئت کردستان در صعود به مراپیک و بارونتسه

به گزارش فدارسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی: سید واسع سید موسوی از اعضای تیم هیئت کردستان گزارش مختصری را همراه عکس از صعود اخیرشان به قله “مراپیک” به ارتفاع ۶۶۵۴ متر و “بارونتسه” به ارتفاع ۷۱۲۹ متر در مهر و آبان ۹۰ ارائه کرده است که در ادامه از نظر می گذرانید….

حرکت از ایران: ۱۸ مهر ساعت ۹ شب از سنندج
حرکت ازتهران به دوحه: ۱۹ مهر ساعت ۱۱ صبح
حرکت از دوحه به کاتماندو: ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت ایران
ورود به کاتماندو: ساعت ۵/۹ شب به وقت کاتماندو
به دلیل خرابی هوا و انجام کارهای اداری تیم(مانند مجوز منطقه و قله) ۵ روز وقفه در کاتماندو و پس از ۵ روز پرواز از کاتماندو به سمت
لوکلا، پس از یک رئز استراحت در لوکلا ۵ روز تراکینگ تا آخرین کمپ یعنی خارا کمپ در ارتفاع ۴۴۰۰ متری، حرکت از خارا کمپ به های
کمپ در ارتفاع ۵۸۵۰ متری و حذف BC  مراپیک و حرکت از های کمپ به طرف قله مراپیک ساعت ۴  نصف شب و صعود  قله  ساعت  10 صبح (تمام نفرات+ یک شرپا صعود می کنند: ۱-سید واسع سید موسوی ۲-شهرام نعمتی ۳-جبار سلیمانی ۴-آرش امام جمعه ۵-داوا شرپا)
برگشت از قله ساعت ۱۱ و حرکت به سوی های کمپ در ارتفاع ۵۸۵۰ متر و بلا فاصله حرکت به طرف بیس کمپ بارونتسه که بر اساس برنا مه ریزی شرکت بایستی ۴ روز دیگر تراکینگ ادامه پیدا می کرد که تیم ۲ روزه وارد BC می شود، بعد از ۳
روز استراحت در BC پس از اطلا ع از وضعیت هوا و پیش بینی بارش یک هفته ای از طریق تماس تلفنی با جو گارسیا، کوهنورد صاحب نام متوجه می شویم که فقط ۲۴ ساعت فرصت داریم.
تیم به ۲ نیم پشتیبانی و حمله تقسیم می شود
تیم حمله: ۱-سید واسع سید موسوی ۲- آرش امام جمعه ۳-داوا شرپا و ۴-نالون دورجی شرپا
تیم پشتیبانی: ۱-شهرام نعمتی ۲-جبار سلیمانی ۳-سینا ندایی احمدی پزشک تیم
تیم حمله ساعت ۹ صبح روز ۵ آبان از ارتفاع ۵۳۵۰مری بیس کمب به سمت کمپ ۱ حرکت کرده و پس از ۳ ساعت به کمپ ۱ در ارتفاع ۶۱۳۴ متری می رسد و پس از توقف کوتاهی و زدن ۱ چادر در کمپ ۱ جهت مواقع اضطراری بلافاصله در ساعت ۵/۱۲ به سمت کمپ ۲ حرکت می کند، تیم پس از ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه وارد کمپ ۲ در ارتفاع ۶۴۴۴ متری می شود. زمان رسیدن به کمپ ۱ ۱۲ ظهر و زمان رسیدن به کمپ  2 ساعت ۱۳ و ۵۰ دقیقه می باشد.
تیم بقیه روز را درکمپ ۲ استراحت و خود را آماده حمله در شب ۶ مهر می نماید ساعت ۴ بامداد روز ۶ مهر تیم از چادر بیرون امده و هر چهار نفر ۱-سید واسع سید موسوی ۲-آرش امام جمعه و ۲ شرپای تیم به سمت قله حمله می کنند که در ساعت ۹ صبح روز ششم که مصادف با صعود تیلی چوپیک بود موفق به صعود به قله در ارتفاع ۷۱۲۹ متر می گردد و صعود خود را با احترام پیشکش به روح اوراز، هنرپژوه، نعمتی و دکتر بهالو می نمایند و قله را به قصد برگشت به بیس کمپ ترک می کنند. (لازم به ذکر است آخرین تیمی که وارد بیس کمپ شده تیم ایران و اولین تیمی که صعود می نماید تیم ایران بوده و از روش صعود آلپی استفاده کرده و نکته جالب در وزارت توریسم کشور نپال پس از تایید صعود قله توسط تیم ایران یکی از نشانهایی که از بقیه تیمها جهت تایید صعودشان خواسته می شد نشانی دادن یا تصویر یکی از نشانهایی بوده
که از ایرانیان بر روی قله جا مانده بوده است- ۱-یک حلقه طناب ۱۵۰ متری پلاستیک ۲-پیچ یخ و ۳-یک کارابین ساده

منبع: فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.