غار نوردی و سنگنوردی در فرهادتاش (وینسار)

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه  8 مهر ماه ۱۳۹۰ در برنامه سنگنوردی و پیمایش غار فرهاد تاش (وینسار) از توابع قروه شرکت نمودند.
تمرین بولدرینگغار فرهادتاش

بیشتر بخوانید
کشف گورستانی از جانداران در غار زیر آبی

محققان موفق به کشف مخزنی از فسیلهای جانوری در غار زیر آبی در جمهوری دومنیکن شده اند که در آن فسیلهایی سالم از کروکودیلها، خفاشها، پرنده ها و تنبلها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان برای تخمین سن دقیق این جانداران و نوع گونه

بیشتر بخوانید