” آئین نامه اجرایی برنامه های برون مرزی” ابلاغ شد

همان گونه که پیش تر در مصوبات دومین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون اعلام شده بود؛ فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی” آئین نامه  اجرایی برنامه های برون مرزی” را تدوین و ابلاغ نموده است تا به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه اجرا گردد و سپس معطوف به نقطه نظرات دریافتی، آن راتصویب نهایی کند. این آئین نامه به شرح ذیل است:

آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های برون‌مرزی
 فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی

با اختیارات حاصله از بند ۱۷ ماده ۳ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های برون‌مرزی فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره به شرح زیر تصویب می‌شود:

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب بروید.

مقدمه
جهان امروز ورزش را علاوه بر تربیت جسمانی، وسیله‌ای می‌داند برای شکوفایی و کسب اعتبار اخلاقی و فرهنگی، تا بدان‌جا که این ابزار روزبه‌روز، چهره علمی بیشتری پیدا می‌کند؛ و از نظر سیاسی نیز کسب اعتبار در میادین ورزشی وسیله‌ای است کارآمد و مؤثر برای اثبات اعتبارملی، از این‌روست که بودجه‌های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در عرصه‌های ورزشی صرف می‌شود.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ها با نگرش به اینکه موفقیت‌های ورزشی فراتر از تقاضا، و به صورت مطالبات اجتماعی و ملی درآمده است و با نگاه به آینده و تأکید بر موارد فوق بر این باور است که؛ هیأت‌های اعزامی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، سفیران و نمایندگان به‌حق جمهوری اسلامی ایران بوده لذا برخود فرض و واجب دانسته، ضمن احترام و تکریم به شأن والای آنان، مصادیق و زیرمجموعه این آیین‌نامه را وسعت بخشیده و در ترسیم اهداف آن تنها به صعودهای بلند بسنده ننماید و تمامی برنامه‌های برون‌مرزی را ملحوظ نظر قرار دهد؛ و هم‌چنین به‌لحاظ اجتناب از اتلاف منابع مالی و انسانی و حمایت از هیأت‌های اعزامی در قالب تعیین سطح قهرمانی و یا ایجاد امکانات آموزشی با بهره‌مندی از علم روز و فراهم آوردن شرایط کافی برای پشتیبانی از هیأت‌های اعزامی با اهتمام ویژه و اصرار بر قانون‌مند کردن هرچه بیشتر این برنامه‌ها منطبق با قوانین جاری کشور اقدام به تدوین آیین‌نامه حاضر بنماید.

فصل اول – کلیات و تعاریف
 ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف. اساسنامه: اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسیده است.
ب. فدراسیون: فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی
ج. سازمان: سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان)
د. شورا: شورای برون‌مرزی
هـ . هیأت: هیأت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها
و. کمیسیون: مشتمل بر کارگروه‌های فنی که تحت نظر ریاست فدراسیون امورات محوله را انجام خواهند داد.
ماده ۲- برنامه‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی به مجموعه برنامه‌هایی اطلاق می‌گردد که براساس اساسنامه، مواد این آیین‌نامه و سایر دستورالعمل‌های ابلاغی فدراسیون در گرایش‌ها و سطوح مختلف طراحی، برنامه‌ریزی، سرپرستی و اجرا می‌شود، این برنامه‌ها عبارتند از:
الف. برنامه مسابقات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی (سطح قهرمانی)
ب. برنامه صعودهای کوه‌نوردی معادل سطح قهرمانی
ج. برنامه اردوها
د. برنامه آموزشی
هـ . برنامه هیأت‌های اعزامی
ماده ۳- برنامه مسابقات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شامل مسابقات المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی، قهرمانی آسیا و سایر موارد مشابه ای است که از سوی مراجع ذی‌ربط بین‌المللی اعلام و به تأیید سازمان و یا کمیته ملی المپیک رسیده است.
تبصره: فدراسیون احکام برنامه‌های این ماده را پس از دریافت ترجمه رسمی آن، جهت صدور حکم فارسی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۴- برنامه صعودهای کوه‌نوردی معادل سطح قهرمانی به برنامه‌های کوه‌نوردی اطلاق می‌شود که فاقد سکوی قهرمانی بوده و براساس مفاد مندرج در جدول ضمیمه شده این آیین‌نامه، معادل‌سازی می‌شوند.
تبصره: فدراسیون پس از ارزشیابی و تأیید گواهی ارائه‌شده مبنی بر اجرای صحیح برنامه‌های این ماده، نسبت به معرفی اشخاص به مراجع ذی‌صلاح جهت صدور حکم معادل قهرمانی اقدام می‌نماید.
ماده ۵- برنامه اردوها با هدف ارتقاء سطح علمی، فنی، عملی نفرات تیم ورزشی در موارد ذیل اجراء می‌گردد:
الف. برنامه اردوها و صعودهای تمرینی به منظور ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و فنی اعضای تیم و یا انتخاب نفرات برتر
ب. برنامه اردوهای آموزشی به منظور شرکت در برنامه‌های خاص آموزشی
تبصره: برنامه‌های موضوع این ماده منتج به صدور حکم قهرمانی نمی‌گردد.
ماده ۶- برنامه‌های آموزشی به برنامه‌هایی اطلاق می‌شود که نفر یا نفرات اعزامی قصد شرکت در برنامه سازماندهی‌شده آموزشی توسط مرجع برگزارکننده در کشور مقصد را داشته باشند.
ماده ۷- برنامه هیأت‌های اعزامی به برنامه‌ای اطلاق می‌گردد که نفر یا نفرات اعزامی تقاضای شرکت در همایش، نمایشگاه، مجامع بین‌المللی و یا سایر موارد مشابه را داشته باشند.
فصل دوم – تقاضا و ارسال مدارک
ماده ۸- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در قالب گروه یا تیم ورزشی معین و یا منتخب، جهت اجرای برنامه موردنظر به هیأت استان مربوطه مراجعه تا پس از تقدیم تقاضانامه، نسبت به دریافت فرم‌های پذیرش اقدام نمایند.
تبصره ۱: تیم‌های ورزشی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه رسمی از مدیریت ورزش ارگان مربوطه جهت ثبت تقاضانامه و دریافت فرم‌های موضوع این ماده، به فدراسیون نیز مراجعه نمایند.
تبصره ۲: کلیه تقاضانامه‌ها و طرح برنامه صعودهای بالاتر از ۸۰۰۰ متر باید حداقل ۷ماه و پایین‌تر از ۸۰۰۰ متر حداقل ۶ماه قبل از اعزام تیم جهت بررسی به فدراسیون ارسال و به‌تبع آن کلیه مدارک موردنیاز با توجه به فرم‌های مشخص‌شده حداقل ۳ماه قبل از اعزام تیم جهت طرح در شورای برون‌مرزی سازمان تربیت بدنی به فدراسیون تحویل شده باشد.
تبصره ۳: فرم‌های موضوع این ماده از سوی فدراسیون تهیه و در اختیار هیأت‌ها قرار خواهد گرفت.
ماده ۹- تقاضانامه باید به صورت تایپی و حاوی مطالب ذیل باشد:
۱. مقدمه
۲. تعیین نوع برنامه
۳. تشریح اهداف برنامه
۴. تعیین دقیق محل اجرای برنامه (در خصوص تمامی برنامه‌های صعود قلل، ارائه نقشه مسیر با تعیین تمامی مشخصات الزامی می‌باشد)
۵. تعیین فصل اجرای برنامه و مدت زمان آن
۶. تعیین ارکان اجرایی تیم با ذکر سمت (مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه)
۷. اعلام هزینه‌های برنامه (ارزی، ریالی)
۸. اعلام منابع تأمین هزینه‌های برنامه
۹. لیست ملزومات انفرادی و تیمی موردنیاز
۱۰. تعیین نحوه پشتیبانی تیم و اشخاص ارائه‌دهنده خدمات درخصوص اجرای برنامه
۱۱. اسامی اعضای تیم با ذکر سوابق ورزشی آنها (دارابودن حداقل مدرک کارآموزی برف فدراسیون برای اعضای تیم‌های هیمالیانوردی الزامی می‌باشد)
تبصره: امضاء و اثرانگشت تمامی ارکان اجرایی تیم که برابر ماده ۱۰ معرفی می‌شوند ذیل تقاضانامه الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۱۰- ارکان اجرایی هریک از برنامه‌های ماده ۲ این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:
الف. سرپرست تیم (ضروری در تمامی برنامه‌ها)
ب. سرپرست دوم تیم (ضروری در برنامه بند ب ماده ۲)
ج. مسئول فنی دارای مدرک مربیگری فدراسیون (ضروری در برنامه بند ب ـ ج ماده ۲)
د. پزشک مورد تأیید فدراسیون (ضروری در برنامه بند ب ـ ج ماده ۲)
فصل سوم – بررسی تقاضانامه و فرم‌ها در هیأت و فدراسیون
ماده ۱۱- هیأت پس از دریافت تقاضانامه و فرم‌های تکمیل‌شده تیم‌های متقاضی، موظف خواهد بود ظرف مدت یک‌ماه، با بررسی تقاضانامه و کنترل فرم‌ها و انطباق آن با شرایط مندرج در آیین‌نامه، نظر فنی خود را به همراه اصل اسناد تیم متقاضی (اعم از تقاضانامه و فرم‌های تکمیل‌شده) به فدراسیون ارسال نماید.
تبصره ۱: سرپرست تیم متقاضی می‌تواند در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت‌زمان مقرر در این ماده، مراتب اعتراض خود را به فدراسیون اعلام تا حسب مورد بررسی و تصمیم‌گیری گردد.
ماده ۱۲- فدراسیون ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ دریافت نامه هیأت با شرط تکمیل بودن ضمایم (برابر ماده ۱۱) موضوع را در کمیسیون مربوطه طرح و ضمن بررسی تمامی مستندات و انطباق آن با شرایط آیین‌نامه نظر خود را درخصوص برنامه‌ی اعلامی به اطلاع هیأت و سرپرست تیم متقاضی می‌رساند.
تبصره ۱: مفاد این ماده درخصوص تیم‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۸ نیز رعایت می‌گردد.
ماده ۱۳- پس از موافقت فدراسیون با برنامه مورد تقاضا، مراتب در صورت نیاز به همراه مستندات مربوطه جهت صدور مجوز به شورای ارسال می‌شود.
ماده ۱۴- تیم‌هایی که تقاضای آنها مورد قبول هیأت و یا فدراسیون واقع نگردید می‌توانند با رفع ایرادات اعلام‌شده از سوی مرجع رسیدگی‌کننده و مشروط به اینکه مهلت ثبت‌نام برنامه در کشور میزبان به پایان نرسیده باشد نسبت به ثبت مجدد تقاضانامه اقدام نمایند.
ماده ۱۵- تیم متقاضی می‌تواند در حین بررسی موضوع در فدراسیون‌، درخواست کتبی تغییر جزئیات برنامه خود را به فدراسیون اعلام تا در صورت صلاحدید مورد لحاظ قرار گیرد.
ماده ۱۶- تیم متقاضی می‌تواند تا قبل از تصویب تقاضانامه در شورا، انصراف خود را از اجرای برنامه به فدراسیون اعلام نماید که در این‌صورت رسیدگی به تقاضا در هر مرحله‌ای که باشد متوقف و پرونده بایگانی می‌گردد.
فصل چهارم – تعهدات و تخلفات
ماده ۱۷- سرپرست تیم متقاضی پس از تصویب نهایی تقاضانامه در شورا مکلف خواهد بود علاوه بر رعایت نظامات مربوط به خروج از کشور، یکی از انواع وثیقه‌های ذیل را تهیه و به فدراسیون ارائه نماید:
۱- وثیقه نقدی
۲- ضمانت‌نامه بانکی
۳- وثیقه ملکی
۴- چک و سفته
۵- اخذ تعهدنامه رسمی
تبصره ۱: تعیین نوع وثیقه و علت اخذ آن که می‌تواند درخصوص ارائه هرگونه خدمات پشتیبانی فدراسیون به تیم اعزامی و یا مربوط به تخلفات تیم و اعضای آن درخصوص اجرای برنامه باشد به تشخیص ریاست فدراسیون خواهد بود.
تبصره ۲: اعلام‌نظر فدراسیون درخصوص برنامه‌هایی که نیازمند صدور مجوز از سوی شورا نبوده، تصویب نهایی تلقی می‌گردد.
ماده ۱۸- تیم متقاضی مکلف خواهد بود برنامه مورد تقاضا را براساس مصوبه شورا اجراء نماید در غیر این‌صورت مطابق یکی از بندهای ذیل عمل خواهد شد:
الف. چنانچه تیم متقاضی بدون علت موجه (با تشخیص کمیته انضباطی) پس از صدور مجوز شورا و یا فدراسیون (در مواردی که برنامه نیاز به مجوز شورا ندارد) از اجرای برنامه خودداری نماید تا دو سال از درخواست مجدد جهت اجرای هرگونه برنامه برون‌مرزی محروم خواهد شد.
ب. چنانچه تیم متقاضی بدون علت موجه (با تشخیص فدراسیون) برنامه مصوب شده خود را با تغییرات اساسی اجرا نماید ضمن محروم شدن از دریافت هرگونه پاداش و تسهیلات و یا احکام قهرمانی و معادل آن به مدت ۵ سال از درخواست مجدد جهت اجرای هرگونه برنامه برون‌مرزی محروم خواهد بود.
تبصره ۱: تغییرات اساسی عبارتند از: ۱. تغییر جبهه صعود ۲. تغییر قله ۳. تغییر کشور محل اجرای برنامه ۴. تغییر نفرات تیم یا برنامه ۵. تغییر زمان اجرای برنامه ۶. تغییر تعداد نفرات اعزامی ۷. و سایر موارد مشابه به تشخیص فدراسیون
تبصره ۲: سرپرست، مدیر فنی، و تیم‌های مشمول این ماده تا پایان مدت محرومیت تیم نمی‌توانند به همراه تیم یا گروه دیگری در اجرای برنامه برون‌مرزی مشابه شرکت نمایند.
ماده ۱۹- به تخلفات تیم و اعضای آن درخصوص این ماده و سایر مواد آیین‌نامه در کمیته انضباطی فدراسیون رسیدگی خواهد شد.
تبصره: کمیته انضباطی می‌تواند با گزارش فدراسیون، نسبت به اخذ جریمه و خسارات وارده از محل وثیقه‌های سپرده‌شده تصمیم‌گیری نماید.
فصل پنجم – سایر شرایط عمومی
ماده ۲۰- سرپرست تیم متقاضی مکلف می‌باشد گزارش اجرای برنامه تیم اعزامی را در فرم‌های مخصوص گزارش که توسط فدراسیون در اختیار تیم قرار خواهد گرفت تهیه و به فدراسیون ارائه نماید.
تبصره ۱: امضای فرم گزارش توسط تمامی ارکان اجرایی ضروری می‌باشد.
تبصره ۲: استرداد وثیقه و تعیین تکلیف آن پس از ارائه فرم موضوع این ماده با رعایت تبصره ماده ۱۹ صورت می‌گیرد.
ماده ۲۱- در موارد نیاز دستورالعمل‌ اجرایی آیین‌نامه و سایر موضوعات مرتبط پیش‌بینی نشده توسط فدراسیون تهیه و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۲- این آیین‌نامه از ۲۳ خرداد سال یکهزار و سیصد و نود (به صورت آزمایشی تا مدت شش ماه) لازم‌‌الاجرا بوده و کلیه مقررات مغایر با آن، ملغی می‌گردد.
محمود شعاعی
رئیس فدراسیون
نایب‌رئیس اتحادیه کوه‌نوردی آسیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *