حقایقی در باره مرگ عیسی میر شکاری

کوه‌نورد اراکی«کریم نادعلیان» به تازه‌گی جریان حادثه در «ماناسلو» را روایت کرده که بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانیم:
” … آقای نجاریان – علیرغم نظر سرپرست تیم زنجان آقای بیات منش – زیر پرمیت تمام ۱۲ نفر که شامل ۸ نفر تیم زنجان و

بیشتر بخوانید