سرانجام فریبی بزرگ در کوهنوردی ایران

سرانجام فریبی بزرگ در کوهنوردی ایران  سرانجام پس از گذشت ماه هااز حادثه تلخ نانگاپاربات فدراسیون کوهنوردی بر اساس درخواست دستگاه قضایی رسما اعلام کرد که تیم نانگاپاربات موفق به فتح قله نشده است.موضوعی که از همان اول نیز صراحتا ازسوی فدراسیون در برنامه زنده

بیشتر بخوانید