صعود به قله پراو

مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ دو تن از اعضای باشگاه قاجر  در یک وق برنامه موفق به صعود قله پراو بام استان کرمانشاه شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان : محمد میرانی و محمدرضا جلالی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
گلگشت به منطقه قره داغ

روز جمعه ۳۱ فروردین ماه ۹ تن از اعضای باشگاه قاجر همراه دو مهمان طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به منطقه قره داغ داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
بانوان: صدیقه نوربخش، زهرا قاسمی، شریفه دولتی، عفت مرادی، منیژه مرادی و

بیشتر بخوانید