صعود به قله علم کوه

مورخ پانزدهم مرداد ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله علم کوه شدند.
شرکت کنندگان: محمد ظاهری، پدرام نعمتی (سرپرست)

بیشتر بخوانید