صعود به قله یوسف سیاه

مورخ پانزدهم بهمن ۱۴۰۰ ، هفت نفر از اعضای باشگاه قاجر‌ موفق به صعود قله یوسف سیاه شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام نعمتی، علی جلالی، علیرضا میمنت آبادی، مهدی مهدی عراقی، محمد ظاهری، جواد اکبری و رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید