صعود به قله یوسف سیاه

 

مورخه ۲۶ آذر ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه یک نفر مهمان موفق به صعود قله یوسف سیاه شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان مهدی معظمی، مهدی مهدی‌عراقی، علی مفاخری، محمد ظاهری
در این برنامە یک نفر مهمان حضور

بیشتر بخوانید