گلگشت وصعود به قله پریشان

مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۶ تن از اعضای باشگاه قاجرطبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به پناهگاه و صعود به قله پریشان نمودند.
در این برنامه ۴ مهمان حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این برنامه:
خانمها: صدیقه نور بخش، آذر زارعی، شریفه دولتی،

بیشتر بخوانید
گلگشت به ارتفاعات پریشان

مورخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر تعداد دوازده نفر عضو باشگاه و سه نفر مهمان برنامه گلگشت در ارتفاعات پریشان را اجرا نمودند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
اقایان طیب صالحی و امیر مرادی
بانوان آذر زارعی، صدیقه نوربخش، شریفه دولتی،

بیشتر بخوانید