صعود به قله کل جنون

روز پنجشنبه مورخ بیست و دوم مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله کل جنون، لرستان شدند.
آقایان شرکت کننده در برنامه:
شهرام نعمتی – مهدی مهدی عراقی _مهدی معظمی_علیرضا میمنت آبادی _محمد رضا جلالی_محمد میرانی – صالح یارعلی-علی

بیشتر بخوانید