گلگشت در منطقه کانی شاه پسند و صعود به قله بدر

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر مورخ بیست و ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد سیزده نفر از اعضای باشگاه قاجر در قالب دو تیم هفت و شش نفره موفق ب صعود به ارتفاعات کانی شاه پسند و قله بدر شدند. تیم

بیشتر بخوانید