صعود به قله پنجه لی

مورخه ۱۹ خرداد ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله پنجه لی صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان حضور داشتند.
افراد شرکت کننده : آقایان محمد رضا جلالی، محمد میرانی، علیرضا میمنت ، مهدی

بیشتر بخوانید
صعود به قله پنجعلی

مورخه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ سه نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پنجعلی شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان مهدی معظمی، علی مفاخری و مهدی مهدی عراقی

بیشتر بخوانید