صعود به قله پریشان

مورخ هجدهم شهریور ماه طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر سه نفر از اعضای باشگاه به همراه چهار نفر میهمان از گروه مادیسان سنندج موفق به صعود قله پریشان شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، محمدرضا جلالی و علیرضا

بیشتر بخوانید
تلاش در ارتفاعات پریشان

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ تعداد دوازده نفر از اعضای باشگاه و دو نفر مهمان موفق به تلاش در ارتفاعات قله پریشان شدند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان چنگیز اردلان، مهدی معظمی،

بیشتر بخوانید