ترمیم مسیر قاجر بر روی دیواره بیستون

مورخ یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱‌ دو تن از اعضای باشگاه قاجر طی برنامه ۳ روزه مسیر قاجر را بر روی دیواره بیستون ترمیم نمودند.
در این برنامه تمامی کارگاه های قدیمی مسیر قاجر از ابتدای دیواره تا طول سیزدهم ( یک طول بعد از

بیشتر بخوانید