صعود به قلل قولی زلیخا و گاوه لان

مورخه اول و دوم تیرماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قولی زلیخا و گاوه لان در دیواندره صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان حضور داشتند.

اعضای شرکت کننده آقایان: شهرام نعمتی، محمدرضا

بیشتر بخوانید