پیمایش خط الراس قله گل گل به سنبران

مورخه ۴ تیر ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس قله گل گل به سنبران از رشته کوههای اشترانکوه را طی برنامه ای یکروزه پیمایش نمودند.
در این برنامه ۲ مهمان حضور داشتند.
گزارش تصویری برنامه

بیشتر بخوانید