صعود به قلل کوبری و یخچال

مورخه ۲ مهرماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر به همراه یک مهمان از قروه با گروه مادیسان سنندج در یک فوق برنامه به قلل کوبری و یخچال در استان همدان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله کوبری با استان همدان

قله

بیشتر بخوانید