گلگشت و صعود به قلل کره میانه و هیلانه دال

مورخه ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به منطقه «کره میانه» سروآباد (مریوان) داشتند.
در این برنامه دو تن از اعضا به قلل «کره میانه» و «هیلانه دال» صعود نمودند.
گزارش تصویری

بیشتر بخوانید