صعود به قله پنجه لی

مورخه ۱۲ فروردین ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به همراه ۴ نفر مهمان به قله صخره ای پنجه لی صعود نمودند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب…

قله پنجه لی
 

تمرین ترمز در برف
آقایان

بیشتر بخوانید