صعود به قله پریشان

مورخه ۱۵ آذر ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
اولین بهمن سال جاری در ارتفاعات پریشان ریزش کرده بود.
مسئولین باشگاه قاجر ازکلیه همنوردان تقاضامندند که در انتخاب مسیر دقت لازمه را نمایند چون خطر ریزش

بیشتر بخوانید