مورخه نهم دی ماه ۱۴۰۰ طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر ۱۴ نفر از اعضای باشگاه قاجر به همراه یک نفر مهمان موفق به صعود و شب مانی در قله وزیر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه آقایان جلال حنیفی، حسین عربیان، علی

بیشتر بخوانید