صعود به قلل بدر (۱ و ۲)

مورخه ۲۰ فروردین ماه ۶ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل بدر(۱ و۲) صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان نیز حضور داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..
 

قله بدر ۲(وزیر)

قله بدر ۱

بیشتر بخوانید