صعود به قلل قاجر،بدر و وزیر

مورخه ۲۱ آبان ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قلل قاجر،بدر و وزیر صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: شهرام نعمتی-محمد رضا جلالی-محمد میرانی( سرپرست فنی) علیرضا

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۹ دی ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود دو قله بدر و وزیر در جنوب قروه شدند.
اعضا ساعت ۱۳ بسمت روستای پیر سلیمان رفته دو تن ساعت ۱۵:۳۰ قله بدر و دو تن دیگر قله وزیر را صعود نموده

بیشتر بخوانید