صعود به قله پریشان

مورخه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان

پناهگاه پریشان

بیشتر بخوانید