صعود به قلل بدر- وزیر و پریشان

مورخه ۱۳ مهرماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه همراه ۳ تن از کوهنوردان همدان به قلل بدر، وزیر و پریشان ازمسیر آلپی صعود نمودند.

اعضا باشگاه قاجر آقایان: محمد میرانی، علیرضا میمنت آبادی و محمد رضا جلالی

بیشتر بخوانید

پیمایش خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان

مورخه ۲ مهر ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس قلل وزیر- بدر و پریشان را صعود نمودند.

اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و علی الیاسی
بانوان: مهشید الماسی
 

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان

مورخه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان

پناهگاه پریشان

بیشتر بخوانید