صعود به قلل بدر و وزیر

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر مورخ بیست و یکم بهمن ماه، یازده نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله های بدر و پریشان شدند.

بیشتر بخوانید