قله بدر؛ شبمانی و صعود

مورخه ۱۱ تیر ماه ۷ نفر از اعضای باشگاه قاجر به قله بدر صعود نمودند. این صعود به مناسبت دومین سالگرد زنده یاد رامین سنگین آبادی، عضو باشگاه قاجر، انجام گرفت.
دراین برنامه ۳ تن از اعضا به همراه ۴ نفر مهمان روز پنجشنبه ساعت

بیشتر بخوانید