قله بدر؛ شبمانی و صعود

مورخه ۱۱ تیر ماه ۷ نفر از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر صعود نمودند. این صعود به مناسبت دومین سالگرد زنده یاد رامین سنگین آبادی، عضو باشگاه قاجر، انجام گرفت.
دراین برنامه ۳ تن از اعضا به

بیشتر بخوانید