صعود به قله پریشان

مورخه ۱ و ۲ مهرماه ۱۸ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان از مسیر آلپی- جبهه جنوبی و شمالی صعود نمودند.
دو رول جهت ثابت گذاری سیم بکسل توسط ۳ تن از سنگنوردان باشگاه در ابتدای قله

بیشتر بخوانید
اولین برنامه اعضای آزمایشی باشگاه قاجر

مورخه ۲۸ دیماه ۹ تن از اعضای آزمایشی باشگاه قاجر به قله پریشان صعود نمودند.
در این برنامه دو مهمان هم حضور داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید