گلگشت و صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ فروردین ماه ۱۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله پریشان صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

 
 
اعضای شرکت کننده در برنامه
آقایان: طیب صالحی.محمد میرانی. مهدی لقایی. سینا ابراهیمی. محمد

بیشتر بخوانید