صعود به قله سامان

مورخه ۳۰ آبان ماه ۲۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله سامان در جنوب قروه  صعود نمودند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب…
 

قله سامان
شرکت کنندگان اعضای باشگاه در برنامه:
آقایان: عبدالله سنگین آبادی- محمد

بیشتر بخوانید