صعود به قله آوالان

مورخه ۴ و ۵ دی ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله آوالان از مسیر دلکروم و دیرمولی صعود نمودند.
آوالان از ارتفاعات کامیاران می باشد.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

افراد شرکت

بیشتر بخوانید