صعود به قلل بدر، وزیر، دروازه و قلوز

مورخه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر، وزیر و قلوز صعود کرده و در قله بدر شبمانی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله دروازه
بیشتر بخوانید