صعود قلل هرم سبلان

مورخه ۲۹ اردیبهشت ماه ۴ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل هرم سبلان صعود نمودند.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

اعضا شرکت کننده در برنامه:
آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمدرضا میمنت آبادی

بیشتر بخوانید