صعود به قله یوسف سیاه

مورخ ۳۰ تیر ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه ۴ مهمان طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه موفق شدند به قله یوسف سیاه صعود نمایند.
نفرات شرکت کننده در برنامه: آقایان محمد رضا جلالی ، شاهین نادری ، علی مفاخری

بیشتر بخوانید