تلاش زمستانه بر روی دیواره علم‌کوە و صعود به قله شانه کوه

مورخه ۱۷ الی ۲۰ دی ماه ۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر قروه و ۲ تن از کوهنوردان باشگاه قندیل پیرانشهر تلاش زمستانه بر روی مسیر ۵۲ لهستانی ها در علم کوه داشتند.
در این برنامه ۲ تن ازاعضا باشگاه قاجر(شهرام نعمتی و کورش دره وزمی)به

بیشتر بخوانید