بزرگترین چالش قرن انجام شد/ فتح “کی ۲” برای اولین بار در زمستان

?️ روز تاریخی در کوهنوردی؛
برای اولین بار کی ۲ در زمستان فتح شد تا این روز تاریخی در تقویم کوهنوردی ثبت شود.
کی۲ دومین قله بلند کره زمین بعد از اورست است که تا به حال هیچ کس موفق نشده بود در زمستان به

بیشتر بخوانید