صعود به قله شیشه ریه

مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه ۶ تن از اعضای باشگاه ئاسو دهگلان طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم موفق به صعود قله شیشه ریه شدند.
اعضای شرکت کننده:
آقایان:پدرام نعمتی، محمد میرانی ، مهدی معظمی ، علی

بیشتر بخوانید