صعود و شبمانی در قله بدر

مورخه ۲۶ خرداد ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر صعود نمودند
در این برنامه ۲ مهمان حضور داشتند.

آقایان: جلال حنیفی، شهرام نعمتی، امیر مرادی، حسین عربیان ، علی مفاخری، چنگیز اردلان(سرپرست برنامه)

بیشتر بخوانید
شب مانی در قله بدر

 

شب مانی در قله بدرمورخه ۲۱ اردیبهشت ماه ۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول به قله بدر صعود و همانجا شبمانی نمودند.
نفرات شرکت کننده: آقایان شهرام نعمتی ، علیرضا میمنت آبادی ، محمد رضا جلالی

بیشتر بخوانید