شبمانی در قله یخچال

 
مورخه ۷ و ۸ اسفند ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم در قله یخچال شبمانی نمودند.
این صعود آخرین برنامه شش ماهه دوم باشگاه قاجر بود.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

بیشتر بخوانید