قبولی در آزمون مربیگری اسکی کوهستان

قبولی آقای سینا ابراهیمی کوهنورد جوان باشگاه قاجر، در دوره مربیگری درجه سه اسکی کوهستان را تبریک میگوییم.
با آرزوی موفقیت روز افزون برای سینای عزیز

بیشتر بخوانید