پیمایش خط الراس
دوشاخ به دروازه
مورخه ۱۴ خرداد آقای مهدی مهدی عراقی از اعضای باشگاه در یک فوق برنامه موفق به پیمایش خط الراس بدر به قلل دروازه قلوز دوشاخ شد.

بیشتر بخوانید