شب مانی در‌ قله بدر

مورخ دوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول باشگاه قاجر، سه تن از اعضای باشگاه موفق به صعود و شب مانی در قله بدر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمدرضا جلالی، علیرضا میمنت و محمد میرانی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه سوم دی ماه ۱۴۰۰ دو نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قلل بدر و وزیر گردیدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان شهرام و پدرام نعمتی

بیشتر بخوانید