صعود به قله یوسف سیاه

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۰ به قله صخره ای  2950 متری یوسف سیاه در جنوب قروه صعود نمودند. گزارس برنامه در ادامه مطلب بخوانید…
قله یوسف سیاه

بیشتر بخوانید
غار نوردی و سنگنوردی در فرهادتاش (وینسار)

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه  8 مهر ماه ۱۳۹۰ در برنامه سنگنوردی و پیمایش غار فرهاد تاش (وینسار) از توابع قروه شرکت نمودند.
تمرین بولدرینگغار فرهادتاش

بیشتر بخوانید
پاکسازی کوههای بدر و پریشان

 23‌سال پیش، فدراسیون جهانی کوهنوردی برای نخستین بار ۲۶‌سپتامبر را به‌عنوان روز پاکسازی کوهستان اعلام کرد؛ با این رویکرد که وظیفه کوهنوردان را در قبال کوه‌ها با هدف پاکسازی مسیرهای کوهستانی یادآوری کند.
در پی این تصمیم هر ساله یک‌شنبه آخر سپتامبر توسط UIAA

بیشتر بخوانید
پیمایش غارگلسانه

۱۳ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز ۱۸ شهریور غار گلسانه در بیجار کردستان را پیمایش کردند. در این برنامه دو نفر از راهنمایان غار نوردی استان کردستان آنان را همراهی نمودند.گزارش برنامه و تصاویر را در ادامه مطلب ببینید….

دهانه غار

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

روز جمعه ۴ شهریور ۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه بر روی دیواره زرده سنگر سنگنوردی نمودند و گشایش یک مسیر جدید را تکمیل نمودند.گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید….. 
زرده سنگر

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در ترغه

رحمان مرادیانی و محمد ظاهری از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر قروه، دو مسیر جدید بر دیواره ترغه (بوکان) گشایش نمودند. گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید…
دیواره ترغه

  

بیشتر بخوانید
گلگشت آبشار و دریاچه گهر

۱۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده ۳ ماهه دوم  سال ۱۳۹۰ از دریاچه گهر و آبشار آن در استان لرستان دیدن نمودند.گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید….
آبشار دریاچه گهر

محل کمپ گروه در کنار

بیشتر بخوانید
کوهنوردی و سنگنوردی در پریشان

مورخه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ طی برنامه ای یک و نیم روزه ۲۱ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در قالب دو تیم کوهنوردی و سنگنوردی، قله ۳۱۰۰ متری پریشان و ۵ طول از قله فرعی پریشان را که در جنوب قروه واقع شده

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در دیواره پریشان

هشت نفر از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر دیواره قله فرعی پریشان را صعود نمودند. این دیواره موسوم به پریشان کوچک است و حدود ۲۱۰ متر ارتفاع دارد.
دامنه قله پریشاندیواره پریشان کوچک
تاریخ اجرای برنامه: ۶و۷ مرداد سال ۱۳۹۰شرکت کنندگان آقا: محمد سعید

بیشتر بخوانید
صعود به قله ۳۴۲۸ متری الوند همدان

صعود به قله الوند طبق برنامه زمانبندی شده ۳ ماهه دوم هئیت و گروه قاجر، روز جمعه ۷ مرداد انجام پذیرفت. در این برنامه ۹ نفر شرکت نمودند.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر

قله الوند

 

بیشتر بخوانید