سنگنوردی در دیواره پریشان

هشت نفر از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر دیواره قله فرعی پریشان را صعود نمودند. این دیواره موسوم به پریشان کوچک است و حدود ۲۱۰ متر ارتفاع دارد.
دامنه قله پریشاندیواره پریشان کوچک
تاریخ اجرای برنامه: ۶و۷ مرداد سال ۱۳۹۰شرکت کنندگان آقا: محمد سعید

بیشتر بخوانید
صعود به قله ۳۴۲۸ متری الوند همدان

صعود به قله الوند طبق برنامه زمانبندی شده ۳ ماهه دوم هئیت و گروه قاجر، روز جمعه ۷ مرداد انجام پذیرفت. در این برنامه ۹ نفر شرکت نمودند.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر

قله الوند

 

بیشتر بخوانید
یاد و خاطره سامان نعمتی در قلل علم کوه

۱۷ نفر از اعضای هیئت و گروه کوهنوردی قاجر، سومین سالگرد زنده یاد سامان نعمتی یار همیشگی نانگاپاربات را در ۵ قله از قلل علم کوه گرامی داشتند.اعضای گروه در این برنامه در قالب ۳ تیم جداگانه از مسیر حصار چال به قله های علم

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۱۷تیرماه سال۹۰  بر روی دیواره ۶۰ متری زرده سنگر در جنوب شرقی قروه فعالیت نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۰شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی- مظاهر حسنی پور- بهنام اقدامیان- رحمان

بیشتر بخوانید
صعود همزمان به قله ۳۰۰۰متری قلوز و قله ۳۱۰۰متری دروازه

۱۶ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۱۷ تیر ماه همزمان به قله قلوز و قله دروازه در جنوب قروه صعود نمودند…

بیشتر بخوانید
صعود به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند

۹ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه یک روز و نیم به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.

پناهگاه بدر

تاریخ اجرای برنامه: ۱۶ و ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۰شرکت کنندگان آقا: مهدی عبدالملکی

بیشتر بخوانید
صعود به پریشان

طی برنامه ای دو روزه  27 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به کوه پریشان با ارتفاع ۳۱۰۰متری صعود نمودند.

بیشتر بخوانید
سنگنوردی در دیواره های کولاوا

تمرینات منظم سنگنوردان اعضای هیئت و گروه قاجر بر روی دیواره های کولاوا…..

..

بیشتر بخوانید
صعود به قله آزاد کوه در مازندران

۱۰ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله ۴۴۰۳ متری آزاد کوه بلندترین قله البرز مرکزی صعود کردند.

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال همدان

شش نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ به قله ۳۵۸۰ متری یخچال همدان صعود نمودند.

بیشتر بخوانید