صعود به قله قاجر

مورخه هفتم دی ماه ۱۴۰۰ در یک فوق برنامه چهار نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله قاجر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، چنگیز اردلان، جلال حنیفی، شهرام نعمتی

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۱۸ آذر ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر صعود نمودند.
 

 

اعضای شرکت کننده آقایان: شهرام نعمتی، چنگیز اردلان

بیشتر بخوانید
صعود به قله پریشان ازمسیر تیغه شرقی

مورخه۱۹ شهریورماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به همراه مهمانی از باشگاه کوهنوردی ئاسوی دهگلان در یک فوق برنامه از تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.
 

شرکت کنندگان در برنامه آقایان: شهرام نعمتی، محمد میرانی، محمد ظاهری

بیشتر بخوانید
صعود به قله شعبان کچل ازمسیر شیروانه

مورخه ۱۹ شهریورماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قله شعبان کچل از مسیر شیروانه صعود نمودند.
 

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر، وزیر، دروازه و قلوز

مورخه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر، وزیر و قلوز صعود کرده و در قله بدر شبمانی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله دروازه
بیشتر بخوانید

صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ مرداد۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان
اعضای شرکت کتتده آقایان: کورش دره وزمی و مهدی معظمی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۲۸ مرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله بدر

قله وزیر
اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و کورش دره وزمی(سرپرست)
بیشتر بخوانید

صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید
صعود بە قلە پریشان از مسیر جدید «شیوا»

مورخ ۲۶ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر قروه در یک فوق برنامه از مسیری جدید به قله پریشان صعود نمودند و نام این مسیر را به نام  همنورد گرامی زنده یاد شیوا بیابانی، مسیر «شیوا» نامگذاری کردند.
خانم شیوا بیابانی عضو باشگاە

بیشتر بخوانید
پیمایش خط الراس سالداشه به قله بدر

مورخه ۲۶ مردادماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس سالداشه به قله بدر را پیمایش نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

اعضای شرکت کننده آقایان:  محمد میرانی، محمدرضا جلالی و علیرضا میمنت آبادی

بیشتر بخوانید